Video

Dập liên hoàn đồng cuộn 1 mm

Dập liên hoàn đồng cuộn 1 mm

Công nghệ dập liên hoàn , 3 T 1 S.

Công nghệ dập liên hoàn , 3 T 1 S.

khuôn dập liên hoàn mini size patte U 2.5x12.5x36

khuôn dập liên hoàn mini size patte U 2.5x12.5x36

Zalo
Hotline